Techna Sans autorstwa Carla Enlunda

Techna Sans autorstwa Carla Enlunda

Techna Sans to odważny, nowoczesny, geometryczny szeryf bezszeryfowy z ostrymi zakończeniami suwów. Został stworzony przez Carla Enlunda z FontForge i zawiera 1200+ ręcznych par kerningu. Ciasne odstępy sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowań ekspozycyjnych, nagłówków, plakatów i ogólnie tekstu w większych rozmiarach.

Posiada cechy OpenType, takie jak alternatywa stylistyczna (jednopiętrowa mała litera a), figury tabelaryczne oraz ligatury dla ff i TT.

Alternatywy mogą być dostępne w programach graficznych z zestawu stylistycznego 1.
Dla CSS, zestaw stylistyczny może włączyć się z font-feature-settings: "ss01" i odpowiednio font-variant-numeric: tabular-nums, lub font-feature-settings: 'tnum'.

Aktualizacja 27 czerwca 2019: aktualizacja do wersji 1.003
Category
Language support
Format
OTF
License
SIL Open Font License    → Licenses explained
Tags
Author